Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych typu Brother MFC-L8690DW eksploatowanych przez Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami” – część 1

Znak sprawy: SO.261.4.3.2019.MZ
Data zamieszczenia: 03.09.2019 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 11.09.2019 r. , godz. 11:00 (elektronicznie)
Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE

UWAGA! Załącznik nr 2 – formularz cenowy dostępny w BIP

Załączniki do pobrania