Zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz urządzeń drukujących dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.4.4.2018.MZ
Data zamieszczenia: 24.08.2018 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności
Termin składania ofert: 03.09.2018 r. do godz. 13:00 (pisemnie lub elektronicznie)
 
Uwaga!
W dniu 30.08.2018 zamieszczono odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego.
 
Status zamówienia: UNIEWAŻNIONE