Zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz urządzeń drukujących dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”

Znak sprawy: SO.261.3.6.2018.MZ
Numer ogłoszenia: 620281-N-2018
Data zamieszczenia: 21.09.2018 r.
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 01.10.2018 r. do godz. 13:00 (pisemnie)
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13:15
UWAGA:
– w dniu 25.09.2018 r. opublikowano odpowiedź na pytanie
– w dniu 01.10.2018 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE