Zakup i dostawa komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych, monitorów, oprogramowania biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.1.2017.MM
Data zamieszczenia: 21.08.2017 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Wartość zamówienia: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 28.08.2017 r. (poniedziałek) do godz. 13:00
Termin składania ofert przesunięty do dnia 30.08.2017 r. (środa) do godz. 13:00. – zamknięty

Uwaga!
1) Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 22.08.2017 r.
2) Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 23.08.2017 r. wraz z przesunięciem terminu składania ofert

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE