Zakup i dostawa komputerów poleasingowych wraz z akcesoriami komputerowymi i oprogramowaniem, urządzeń drukujących oraz systemu bezpieczeństwa – sprzętowego firewall dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.1.1.2018.MZ
Data zamieszczenia: 12.10.2018 r.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia o zamówieniu: 635746-N-2018

Termin składania ofert: 23.10.2018 r. do godz. 13:00 (pisemnie)

UWAGA!
– w dniu 17.10.2018 r. opublikowano odpowiedzi na pytania oraz informację o zmianie SIWZ;
– w dniu 18.10.2018 r. opublikowano odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 17.10.2018 r.
– w dniu 23.10.2018 r. opublikowano informację z otwarcia ofert

Status zamówienia:
– część 1: UNIEWAŻNIONE
– część 2: ROZSTRZYGNIĘTE
– część 3: UNIEWAŻNIONE