Zakup i dostawa drukarek oraz sprzętu i akcesoriów komputerowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.33.2019.MZ
Data zamieszczenia: 22.10.2019 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 29.10.2019 r. do godz. 12:00 (elektronicznie)

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania