Zakup i dostawa 3 sztuk komputerów przenośnych typu laptop dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.37.2019.MZ
Data zamieszczenia: 19.11.2019 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 25.11.2019 r., godz. 12:00 (elektronicznie)

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania