Zakup grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla dzieci w wieku szkolnym na czas uczestniczenia w zajęciach środowiskowych pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje” (półkolonii), w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.4.2020.MZ
Data zamieszczenia: 22.06.2020 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności
Termin składania ofert: 30.06.2020 r., godz. 12:00 – ZAMKNIĘTY
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE