Zakup, dostawa i montaż mebli na potrzeby wyposażenia mieszkań chronionych przy ul. Krakowskiej 80 w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.39.2019.MM
Data zamieszczenia: 04.12.2019 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 05.12.2019 r., godz. 10:00 (elektronicznie)

Status zamówienia: 

  • część 1: ROZSTRZYGNIĘTE
  •  część 2: UNIEWAŻNIONE

Załączniki do pobrania