Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SNA.261.2.14.2017.MZ
Data zamieszczenia: 23.02.2017 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 06.03.2017 r. (poniedziałek) do godz. 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: 06.03.2017 r. (poniedziałek) o godz. 13:15

UWAGA! Plik “Załącznik nr 2 – Formularz cenowy” w formacie .xlsx. Formularz w formacie .xls został opublikowany w BIP

Załączniki do pobrania