Zakup dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

Znak sprawy: SO.261.4.13.2018.MZ
Data zamieszczenia: 19.11.2018 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności)
Termin składania ofert: 26.11.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie)
Status zamówienia: UNIEWAŻNIONE