Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu” (część 2)

Znak sprawy: SO.261.4.6.2019.MZ
Data zamieszczenia: 09.04.2019 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe  (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności)
Termin składania ofert: 16.04.2019 r. do godz. 12:00 (elektronicznie)
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE