Zakup dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu” (3 części)

Znak sprawy: SO.261.4.1.2019.MZ
Data zamieszczenia: 07.02.2019 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 15.02.2019 r. do godz. 13:00 – zamknięty
Status zamówienia: Część 1 i 2 – ROZSTRZYGNIĘTE; część 3 – UNIEWAŻNIONE