Wykonywanie usług poligraficznych oraz sukcesywna dostawa druków akcydensowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.6.2020.MZ
Data zamieszczenia: 23.01.2020 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 28.01.2020 r., godz. 13:00
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania