Wykonywanie usług poligraficznych oraz sukcesywna dostawa druków akcydensowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.1.2021.MZ
Data zamieszczenia: 11.01.20212 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 15.01.2021 r., godz. 13:00
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania