Wykonanie usługi przeglądu pompy obiegowej oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym w budynku przy ul. Staszica 10 użytkowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.10.2018.MM
Data zamieszczenia: 15.02.2018 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 €
Termin składania ofert: 20.02.2018 r. (wtorek) do godz. 13:00 – zamknięty
Forma składania ofert: elektronicznie

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE

 

Załączniki do pobrania