Wykonanie usługi przeglądu, konserwacji oraz legalizacji sprzętu, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.6.2018.MM
Data zamieszczenia:  25.01.2018 r.

Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 €

Termin składania ofert: 29.01.2018 (poniedziałek) do godz. 13:00 – zamknięty
Forma składania ofert: elektronicznie

(w pliku załącznik nr 2 – formularz cenowy.xlsx należy pamiętać o przesunięciu zakresu wydruku, który po każdym zamknięciu pliku wraca do ustawień domyślnych. Można również pobrać formularz cenowy z Biuletynu Informacji Publicznej MOPS w formacie .xls, którego zakres wydruku nie powraca do ustawień domyślnych i nie wymaga modyfikacji.)

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE