Wykonanie usługi przeglądu i pomiarów ochronnych centrali napowietrzającej, układów wentylatorów oddymiania oraz instalacji Sygnalizacji Alarmu Pożarowego w budynku przy ul. Staszica 10 użytkowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.11.2018.MM
Data zamieszczenia: 16.02.2018 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 €
Termin składania ofert: 21.02.2018 r. (środa) do godz. 13:00 – zamknięty
Forma składania ofert: elektronicznie

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania