Wykonanie usługi przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.8.2018.MZ
Data zamieszczenia: 31.01.2018 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 €
Termin składania ofert: 07.02.2018 r. (środa) do godz. 13:00
Forma składania ofert: elektronicznie
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE