Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów budowlanych obiektów użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.12.2018.MZ
Data zamieszczenia: 07.03.2018 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 €
Termin składania ofert: 14.03.2018 r. (środa)  do godz. 13:00 – zamknięty
Forma składania ofert: elektronicznie

Uwaga!
Opublikowano odpowiedzi na zapytania z dnia 09.03.2018 r. wraz z modyfikacją treści zapytania ofertowego.

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE

Pliki do pobrania:

Załączniki do pobrania