Wykonanie robót malarskich pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynkach przy al. Niepodległości 20/22 oraz przy ul. Staszica 10 w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.4.14.2018.MZ
Data zamieszczenia: 22.11.2018 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 28.11.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie)

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE