Wykonanie robót malarskich ośmiu pomieszczeń biurowych w budynku przy al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.4.7.2018.MZ
Data zamieszczenia: 04.10.2018 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 12.10.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie)
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE