Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych dla programu „Aktywny Samorząd”

Znak sprawy: SNA.261.2.47.2017.MM
Data zamieszczenia: 08.08.2017 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Wartość zamówienia: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 16.08.2017 r. (środa) do godz. 13:00 – zamknięty

UWAGA!
W dniu 11.08.2017 r. opublikowano odpowiedzi na pytania.

Statut zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

 

Załączniki do pobrania