Wykonanie ekspertyz dotyczących wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz opracowanie gotowego do wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego wraz z zakresami czynności dla pracowników

Znak sprawy: SO.261.3.2.2018.MZ
Data zamieszczenia: 25.05.2018 r.
Tryb postępowania: usługi społeczne, art. 138o ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 750 tys euro
Termin składania ofert: 01.06.2018 13:00 (pisemnie)
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13:15
Status postępowania: UNIEWAŻNIONE