Wykonanie ekspertyz dotyczących wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz opracowanie gotowego do wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego wraz z zakresami czynności dla pracowników

Znak sprawy: SO.261.4.3.2018.MZ
Data zamieszczenia: 21.05.2018 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: w przedziale 20 – 50 tys. pln
Termin składania ofert: 01.06.2018 11:00 (pisemnie lub elektronicznie) 
Status zamówienia: UNIEWAŻNIONE