Wybór sali konferencyjnej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Znak sprawy: SO.261.4.1.2018.MZ
Data zamieszczenia: 26.03.2018 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, w związku z art. 6 a ww. ustawy
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 €
Termin składania ofert: 04.04.2018 r. (środa) do godz. 13:00 – zamknięty

Status postępowania: UNIEWAŻNIONE