Wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz pracy administracyjnej – część II: Przeprowadzenie diagnozy predyspozycji i kompetencji zawodowych pracowników w celu ich najlepszego dopasowania do stanowisk w nowej strukturze organizacyjnej

Znak sprawy: SO.261.3.4.2018.MZ
Numer ogłoszenia: 591365-N-2018
Data zamieszczenia: 19.07.2018 r.
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 27.07.2018 r. do godz. 13:00 (pisemnie) – zamknięty
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13:15
 
Zamieszczenie informacji z otwarcia ofert – 27.07.2018 r.
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE