Wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz pracy administracyjnej – część I: Wykonanie ekspertyz wraz z opracowaniem gotowego do wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego

Znak sprawy: SO.261.3.3.2018.MZ
Numer ogłoszenia: 567750-N-2018
Data zamieszczenia: 05.06.2018 r.
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 30 000 €
Termin składania ofert: 13.06.2018 r. do godz. 13:00 (pisemnie)
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13:15
 
UWAGA:
W dn. 11.06.2018 r. opublikowano odpowiedzi na zapytanie dot. treści SIWZ z dn. 07.06.2018 r.
W dn. 13.06.2018 r. opublikowano informacje z otwarcia ofert
W dn. 26.06.2018 r. opublikowano informacje o wynikach postępowania
 
Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE