Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SNA.261.2.44.2016.MZ
Data zamieszczenia: 26.09.2016 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp na podstawie art. 6a ww. ustawy
Wartość: poniżej 30.000 € netto
Termin składania ofert:
06.10.2016 r. (czwartek) do godz. 13:00 – zamknięty

UWAGA!
W dniu 03.10.2016 r. opublikowano odpowiedź na pytania do treści zapytania ofertowego oraz modyfikację treści zapytania ofertowego wraz ze zmodyfikowanym formularzem ofertowym.

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

 

Załączniki do pobrania