Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.20.2019.MZ
Data zamieszczenia: 26.04.2019 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 09.05.2019 r. do godz. 12:00 (elektronicznie)

Załączniki do pobrania