Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.38.2018.MZ
Data zamieszczenia: 26.09.2018 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 05.10.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie)
Status zamówienia: UNIEWAŻNIONE
UWAGA!
– w dniu 02.10.2018 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania wraz ze zmienionym wzorem umowy

 
 

Załączniki do pobrania