„Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu klientom Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie opieki medycznej przez lekarza psychiatrę” (usługa wykonywana osobiście przez osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia)

Znak sprawy: SNA.261.2.77.2016.MZ
Data zamieszczenia: 09.12.2016 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 28.12.2016 r. (środa) do godz 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: brak

Status postępowania: UNIEWAŻNIONE