Świadczenie usługi konserwacji oprogramowania Asseco Wapro, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SNA.261.2.73.2016.MZ
Data zamieszczenia: 07.12.2016 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 20.12.2016 r. (wtorek) do godz 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: brak

UWAGA!
W dn.  14.12.2016 r. opublikowano modyfikację treści zapytania ofertowego oraz zaktualizowany wzór umowy (załącznik nr 3)

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

Załączniki do pobrania