Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (4 części)

Znak sprawy: SO.261.1.1.2019.MZ
Data zamieszczenia: 21.10.2019 r.
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06.11.2019 r. do godz. 12:00 (pisemnie)
Otwarcie ofert: 06.11.2019 r. o godz. 12:30

Uwaga! W dniu 23.10.2019 r. zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z modyfikacją treści SIWZ.

Status postępowania: UNIEWAŻNIONE