Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (4 części)

Znak sprawy: SO.261.1.6.2019.MZ
Data zamieszczenia: 05.11.2019 r.
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 15.11.2019 r. 21.11.2019 r. do godz. 12:00 (pisemnie)