Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości części pomieszczeń wewnętrznych w trzech budynkach użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.5.2018.MZ
Data zamieszczenia: 23.01.2018 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 €
Termin składania ofert: 30.01.2018 (wtorek) do godz. 13:00 – zamknięty
Forma składania ofert: pisemnie

26.01.2018 r. publikacja odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego
01.02.2018 r. zmiana czynności Zamawiającego

Status postępowania: UNIEWAŻNIONE