Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości części pomieszczeń wewnętrznych w trzech budynkach użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.9.2018.MM
Data zamieszczenia: 02.02.2018 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 €
Termin składania ofert: 07.02.2018 r. (środa) do godz. 13:00
Forma składania ofert: pisemnie

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE