Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SNA.261.2.63.2016.MZ
Data zamieszczenia: 28.11.2016 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 14.12.2016 r. (środa) do godz 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: 14.12.2016 r. o godz 13:15

Uwaga! Opublikowano odpowiedzi na zapytania z dnia 06.12.2016 r.

W dniu 16.12.2016 r. opublikowano informację o wynikach postępowania

Status postępowania: ZAKOŃCZONE