Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.25.2017.MZ
Data zamieszczenia: 05.12.2017 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 €
Termin składania ofert: 13.12.2017 (środa) do godz. 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: 13.12.2017 r. (środa) o godz. 13:15

UWAGA!
W dniu 12.12.2017 r. opublikowano odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE