Świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w systemie zdalnego monitorowania sygnałów alarmowych wraz z gotowością Grupy Interwencyjnej

Znak sprawy: SO.261.2.57.2018.MZ
Data zamieszczenia: 14.12.2018 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 21.12.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie)
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania