Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Częstochowy (4 części)

Znak sprawy: SO.261.1.5.2019.MZ
Data zamieszczenia: 25.11.2019 r.
Tryb postępowania: usługi społeczne (art. 138 o ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 09.12.2019 r., godz. 12:00 (elektronicznie)
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE (zmiana wyników postępowania w dniu 19.12.2019 r.)