„Świadczenie usług terapeutycznych z zakresu dogoterapii dla osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie” (usługa wykonywana osobiście przez osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia)

Znak sprawy: SNA.261.2.87.2016.MZ
Data zamieszczenia: 23.12.2016 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 30.12.2016 r. (piątek) do godz 13:00 – zamknięta
Termin otwarcia ofert: brak

Status postępowania: UNIEWAŻNIONE