Świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SNA.261.2.42.2016.MZ
Data zamieszczenia: 26.09.2016 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 05.10.2016 r. (środa) do godz. 13:00 – zamknięty

  1. UWAGA!
    W dniu 30.09.2016 r. opublikowana została odpowiedź na pytania z dn. 29.09.2016 r. do treści zapytania ofertowego oraz ogłoszenie o modyfikacji treści zapytania ofertowego.
  2. W dniu 06.10.2016 r. opublikowano informację o unieważnieniu postępowania.
  3. W dniu 10.10.2016 r. opublikowano treść pisma Wykonawcy Enter T&T sp. z o.o. oraz informację o zmianie czynności Zamawiającego polegającej na unieważnieniu postępowania

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

 

Załączniki do pobrania