Świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.37.2018.MZ
Data zamieszczenia: 26.09.2018 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 04.10.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) - przesunięty do dnia 08.10.2018 r.,do godz. 11:00
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE
 
UWAGA!
- w dniu 01.10.2018 udzielono odpowiedzi na pytania oraz zmodyfikowano treść zapytania ofertowego
- w dniu 02.10.2018 udzielono odpowiedzi na pytania z dnia 01.10.2018 r. oraz zamieszczono zmodyfikowany wzór umowy
- w dniu 18.10.2108 r. opublikowano informację o zmianie wyników postępowania

 

Załączniki do pobrania