Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.26.2018.MZ
Data zamieszczenia: 05.06.2018 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 €
Termin składania ofert: 15.06.2018 r. (piątek) do godz. 13:00 – elektronicznie

UWAGA!
W dniu 14.06.2018 r. opublikowano odpowiedzi na pytania dot. treści zapytania ofertowego

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE