Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.1.7.2019.MZ
Data zamieszczenia: 04.12.2019 r.
Tryb postępowania: usługi społeczne (art. 138 o ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 12.12.2019 r., godz. 12:00 (elektronicznie)

UWAGA:
W dniu 09.12.2019 r. opublikowano odpowiedzi na pytania oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Status: UNIEWAŻNIONE