Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.1.8.2019.MZ
Data zamieszczenia: 13.12.2019 r.
Tryb postępowania: usługi społeczne (art. 138 o ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 17.12.2019 r., godz. 11:00 (elektronicznie)

Status zamówienia: UNIEWAŻNIONE