Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SNA.261.2.67.2016.MZ
Data zamieszczenia: 25.11.2016 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 14.12.2016 r. (środa) do godz 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: brak

W dn. 16.12.2016 r. opublikowano informację o wynikach postępowania

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

Załączniki do pobrania