Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.59.2018.MZ
Data zamieszczenia: 11.12.2018 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 19.12.2018 r. do godz. 13:00 – 21.12.2018 r. godz. 13:00 (elektronicznie)

Uwaga!
W dniu 19.12.2018 r. zmodyfikowano treść zapytania ofertowego oraz przedłużono termin składania ofert.

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania