Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.1.2020.MZ
Data zamieszczenia: 03.01.2020 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 13.01.2020 r., godz. 12:00
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania